LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm B

 

1.    Xin Chúa thánh hóa mọi phần tử của Giáo Hội, đặc biệt Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục và Phó tế để qua đời sống chứng nhân của giáo dân và mục tử, Tin Mừng Chúa Phục Sinh được loan truyền cho khắp năm châu.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2.    “B́nh an cho các con” là lời chúc của Chúa Phục sinh. Xin cho thế giới hoà b́nh, các quốc gia tương thân, tương ái, và mọi gia đ́nh sống thuận hoà yêu thương, qua đó ơn b́nh an đến với mọi người.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3.    Trong Tháng Tư và tháng Năm này có nhiều em sẽ lănh nhận Bí Tích Thánh Thể và Thêm Sức. Xin Chúa ǵn giữ tâm hồn các em trong sạch, chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ và dọn ḷng sẵn sàng đón nhận ơn thánh Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4.    Tạ ơn Chúa đă ban cho Giáo Hội có thêm một số anh chị em Tân Ṭng. Xin Chúa thêm sức mạnh để họ hân hoan tiến bước trong Đức Tin và dấn thân trong ơn gọi Kitô hữu.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5.    Tiệc Công Đức nhằm biết ơn cha mẹ và sum họp gia đ́nh. Xin Chúa ban cho thời tiết thuận lợi, nhiều người tham dự vui vẻ và mọi sự may lành.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6.    Xin Chúa cho Giáo Khu Phêrô, đang phục vụ quán ăn tuần này, được muôn ơn lành hồn xác. Xin thêm sức mạnh cho những anh chị em đau yếu. Xin ban Nước Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con dâng Thánh Lễ hôm nay, và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời nguyện của mỗi người chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.