LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa – Năm B

 

 

1. Thánh Thể là trung tâm sinh hoạt của Giáo hội và nguồn mạch mọi ơn thánh, xin Chúa ban cho mọi phần tử trong Giáo Hội được yêu mến và sùng kính Thánh Thể.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Cảm tạ Thánh Thể đă nên lương thực nuôi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn qúi mến việc tham dự Thánh Lễ và ǵn giữ tâm hồn trong sạch để rước Ḿnh Thánh Chúa.  Xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con những tội lỗi và bất kính đă xúc phạm đến Thánh Thể.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Thánh Thể được trao ban qua những bàn tay của Linh Mục. Xin Chúa ban cho các Linh mục trên thế giới ơn sống Thánh Thiện và nhiệt thành với các linh hồn. Xin cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi Linh Mục, để dân Chúa được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Lời Chúa mỗi ngày.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Hôm nay là Bổn Mạng Hội Thừa Tác Viên ngoại lệ cho Rước Lễ. Xin Chúa chúc lành và ǵn giữ những qúi vị đó để họ thêm ḷng kính trọng, yêu mến Thánh Thể và sốt sắng với ơn gọi phục vụ anh chị em.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5.  Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn ơn lành hồn xác cho Giáo khu Fatima đang phục vụ quán ăn tuần này. Xin Chúa thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ và ban Nước Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con dâng Thánh Lễ hôm nay. Sau cùng chúng con dâng về Thiên Chúa những lời cầu âm thầm. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.