LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa – Năm A

 

1. Thánh Thể là trung tâm sinh hoạt của Giáo hội và nguồn mạch mọi ơn thánh. Xin Chúa ban cho mọi phần tử trong Giáo Hội được yêu mến và sùng kính Thánh Thể.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Cảm tạ Thánh Thể đă nên lương thực nuôi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con yêu mến Thánh Lễ và năng rước Ḿnh Thánh Chúa.  Xin Chúa cũng tha thứ cho nhân loại những tội lỗi  và bất kính đă xúc phạm đến Thánh Thể.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Thánh Thể được trao ban qua các Linh Mục. Xin Chúa cho các Linh mục trên thế giới ơn sống thánh thiện và nhiệt thành với các linh hồn. Xin cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi Linh Mục để phục vụ dân Chúa.       

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Hôm nay là Bổn Mạng Hội Thừa Tác Viên ngoại thường cho Rước Lễ. Xin Chúa chúc lành và ǵn giữ những qúi vị đó để họ thêm ḷng kính trọng, yêu mến Thánh Thể và sốt sắng với ơn gọi phục vụ anh chị em.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Mừng ngày Hiền Phụ hôm nay, xin Chúa ban cho những người cha của chúng con ơn sức khoẻ và b́nh an. Xin cho những người cha đă qua đời mau hưởng Thánh nhan Chúa cùng với các linh hồn chúng con dâng Thánh Lễ này.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6.  Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn ơn lành hồn xác cho  những ai hy sinh v́ Giáo xứ này.  Xin thêm sức mạnh cho những bệnh nhân trong Giáo xứ và chúng con dâng về Thiên Chúa những lời cầu âm thầm. (đợi 1 lát)

Chúng con cầu xin Chúa.