LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 5 Ma Chay Năm A

 

1/ Xin Cha gip cho mọi phần tử trong Gio Hội được sống theo tinh thần của Ma Chay l sm hối, cầu nguyện v bố th.

Chng con cầu xin Cha.

 

2/ Cha cho Lazar sống lại. Xin cho mỗi người chng con sống lại trong đời sống mới, nghĩa l từ bỏ tội lỗi v lm nhiều việc lnh phc đức.

Chng con cầu xin Cha.

 

3/ Nhiều nơi trn thế giới, Kit hữu v người dn ngho bị đối xử bất cng v ngay cả bị giết hại d man. Xin Cha thương biến đổi tm tr cc nh cầm quyền để họ sống cng bằng v tn trọng nhn quyền hơn.

Chng con cầu xin Cha.

 

4/ Ma Chay l ma trở về với Cha v anh chị em, nếu chng con cn mang gnh nặng tội lỗi hay những ghen tương, hận th, xa cch, xin cho chng con tm đến ta co giải để tm lại sự bnh an thật.

Chng con cầu xin Cha.

 

5/ Xin Cha chc lnh cho Gio Khu Phaol đang vất vả, hy sinh phục vụ qun ăn tuần ny. Xin nng đỡ những anh chị em yếu đau v cho cc linh hồn chng con dng Lễ hm nay được mau hưởng Thnh nhan Cha. Trong thầm lặng xin Cha đn nhận những lời nguyện của chng con.

Chng con cầu xin Cha.