LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 4 Ma Chay Năm A

 

1/ Xin Cha thanh tẩy v đổi mới Gio hội trong những ngy hồng phc ny, để Gio hội ngy cng nhiệt thnh lm chứng nhn cho Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

2/ Người m được chữa lnh v đi theo Cha. Xin cho nhiều người được tin tưởng v đn nhận Cha Gisu Kit, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhn loại.

Chng con cầu xin Cha.

 

3/ Thnh Giuse l Cha nui Cha Gisu v Đấng Bảo Trợ của Gio Hội. Xin cho chng con sng knh v mến yu Thnh cả, nhất l nhờ Ngi cầu bầu cho gia đnh thuận ha v ai nấy được ơn chết lnh.

Chng con cầu xin Cha.

 

4/ Tạ ơn Cha đ ban cho chng con thời giờ để Tĩnh tm. Với ơn Cha gip, xin cho chng con lun cố gắng để sống tốt hơn trong đời sống tm linh.

Chng con cầu xin Cha.

 

5/ Ma Chay ku gọi chng con đi ra khỏi mnh để nhn thấy những anh chị em ngho tng khắp nơi, nhất l tại nước Việt nam, để chng con rộng tay gip đỡ họ.

Chng con cầu xin Cha.

 

6/ Gio khu Đồng Tiến đang v Gio xứ hy sinh phục vụ qun ăn tuần ny, xin Cha ban cho Gio khu được mạnh khoẻ v bnh an. Xin cho những bệnh nhn biết dng bệnh tật để hiệp thng với Cha tử nạn. Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn chng con dng lễ. Trong m thầm xin Cha lắng nghe lời cầu của mỗi người.

Chng con cầu xin Cha.