LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 1 Ma Chay - Năm C

 

1. Trong Ma Chay Thnh ny xin Cha gip cho mọi phần tử trong Gio Hội biết thống hối tội lỗi mnh v thnh tm trở về với Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Trong bi Phc m hm nay, Cha đ dng Lời Cha để chiến thắng cc cơn cm dỗ của ma qủi. Xin cho chng con sống theo Lời Cha dạy để chiến thắng những cm dỗ của ma qủi, xc thịt, v thế gian.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Ma Chay Thnh ku gọi chng con trnh xa tội lỗi, dnh nhiều thời giờ cầu nguyện hơn v lm việc bc i, nhất l gip đỡ tiền bạc cho những anh chị em ngho tng, bất hạnh. Xin Cha gip chng con thực hnh những điều trn.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Qua việc vợ chồng v con ci biết cầu nguyện chung v lắng nghe nhau, xin Cha cho mọi gia đnh trong Gio xứ sống hạnh phc v thủy chung.

Chng con cầu xin Cha.

5. Tuần ny Gio Khu Lộ Đức hy sinh bn qun. Xin Cha ban cho mọi người trong Gio khu c sức khoẻ, tnh thn i v sự bnh an.

Chng con cầu xin Cha.

 

6. Xin cho cc bệnh nhn trong Gio Xứ biết dng những đau khổ để hợp với cuộc tử nạn Cha, v cho những linh hồn chng con dng trong thnh lễ hm nay mau hưởng Nước Trời. Sau cng xin Cha lắng nghe những nguyện ring tư của chng con. (đợi 1 cht)

Chng con cầu xin Cha.