LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Cha Nhật 1 Ma Chay Năm A

 

1. Trong Ma Chay Thnh ny xin Cha ban cho mọi phần tử trong Gio Hội biết thống hối tội lỗi mnh v thnh tm trở về với Cha.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Qua bi Phc m hm nay, Cha đ dng Lời Cha để chiến thắng cc cơn cm dỗ của ma qủi. Xin cho chng con được sống theo Lời Cha dạy để chiến thắng những cm dỗ của xc thịt, thế gian v ma qủi.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Chng con đang sống trong Ma Chay Thnh, xin cho chng con biết hy sinh hm mnh, dnh nhiều thời giờ cầu nguyện hơn v lm việc bc i, nhất l gip đỡ tiền bạc cho những anh chị em ngho tng, bất hạnh.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Gia đnh l trung tm nui dưỡng tnh yu. Thnh Giuse l gia trưởng của Thnh gia thất. Xin Ngi cầu cng Cha cho cc gia đnh Cng gio biết yu thương, khim nhượng v hy sinh cho nhau.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Tuần ny Gio khu Thnh Tm phục vụ qun ăn. Xin Cha Mẹ chc lnh v ban cho những qy vị đ được mun ơn lnh hồn xc.

Chng con cầu xin Cha.

 

6. Xin Cha gip cho cc bệnh nhn của Gio Xứ trong Ma Chay thnh ny, biết dng những đau khổ để thng hiệp với cuộc khổ nạn Cha, v xin Cha cho những linh hồn chng con dng trong thnh lễ hm nay được hưởng Thnh Nhan Cha. Sau cng xin Cha lắng nghe những nguyện ring tư của chng con

Chng con cầu xin Cha.