LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (15-5-2016)

 

1. Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, xin Chúa hăy đến canh tân bộ mặt trái đất, và ban cho mọi phần tử trong Giáo Hội hiểu biết và mến yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nhiều hơn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2.          Lạy Chúa Thánh Thần là Chân Lư và là T́nh Yêu của Thiên Chúa. Xin hướng dẫn chúng con luôn sống trong sự thật và ḷng nhân ái. Xin cho những nhà lănh đạo các quốc gia biết xây dựng thế giới trong công bằng và thiện ích.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3a. (cho Lễ 12 giờ)  Hôm nay Tân Linh Mục cử hành Thánh Lễ Mở Tay. Xin Chúa ban cho ngài có sức khoẻ, b́nh an, và nhất là đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để sống thánh thiện và nhiệt thành làm vinh danh Chúa. Xin Chúa cũng ban muôn thánh ân cho Đức Cha, qúi Linh mục và Thầy Phó Tế hiên diện hôm nay.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3b.Hôm nay là Bổn mạng Ca đoàn Thánh Linh. Xin cho mọi thành viên trong Ca đoàn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để sống vui khỏe và nên thánh trong ơn gọi của ḿnh.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Ngày 4 tháng 6 này có 140 em sẽ được lănh nhận Bí Tích Thêm Sức. Xin cho các em sẵn sàng để Thánh Thần Chúa hướng dẫn: luôn sống đạo hạnh, giữ vững Đức Tin và làm chứng nhân trung thành.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Tuần này Giáo khu Thánh Tâm phụ trách quán ăn, xin Chúa ban cho anh chị em trong Giáo khu  sức khoẻ, b́nh an và tinh thần đoàn kết. Xin cho những linh hồn chúng con dâng ư Lễ hôm nay được sống lại vinh hiển với Đức Giêsu Kitô. Trong thầm lặng xin Chúa lắng nghe những lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.