LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Lễ Các Thánh Nam Nữ (ngày 1 tháng 11 naem 2015)

 

1. Giáo Hội là Dân Chúa, được kêu mời nên Thánh trong Ơn gọi của mỗi người. Xin Chúa thánh hoá hàng Giáo Phẩm, Giáo sĩ, Tu sĩ, và giúp mọi giáo dân biết cộng tác với ơn Chúa để sống thánh thiện trong bậc sống của ḿnh.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Chúng con cảm tạ Chúa đă ban cho Giáo Hội những vị Thánh để chúng con noi gương. Xin cho chúng con bắt chước các Ngài, yêu mến cầu nguyện và tập tành các nhân đức.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Tháng 11 Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Xin Chúa giúp chúng con sốt sắng dâng Thánh Lễ, lời kinh nguyện và các hy sinh để cầu cho những linh hồn thân nhân và các đẳng linh hồn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Tuần này các Thầy cô trường Giáo lư-Việt ngữ Thánh Đaminh Saviô tĩnh tâm và học hỏi thêm ngành chuyên môn. Xin Chúa ban cho qúi Thầy cô có sức khoẻ và nhận lănh được nhiều điều ích lợi.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa đổ tràn đầy ơn lành hồn xác cho Giáo khu Đồng Tiến đang hy sinh phục vụ quán ăn. Xin ban thêm sức mạnh cho những anh chị em yếu bệnh. Xin mở cửa Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con có ư cầu nguyện trong Thánh Lễ hôm nay. Và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe ư nguyện của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.