LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Lễ Cầu Cho Cc Linh Hồn (ngy 2 thng 11 naem 2015)

 

1. Cậy v lng nhn từ v thương xt v bin của Cha, xin Cha tha thứ những hnh phạt cho cc linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt cc Linh hồn thn nhn v n nhn của chng con.

Chng con cầu xin Cha.

 

2. Thng 11 Gio Hội dnh ring để cầu nguyện cho cc linh hồn luyện ngục, đồng thời cũng nhắc nhớ chng con biết trnh xa tội lỗi, lm nhiều việc lnh, v hy sinh đền tội ở đời ny để giảm bớt những năm thng di lu trong luyện ngục. Xin Cha gip chng con thực hnh những điều trn.

Chng con cầu xin Cha.

 

3. Xin Cha gn giữ chng con lun sống trong ơn nghĩa Cha để chng con c một ci chết bnh an v thnh thiện.

Chng con cầu xin Cha.

 

4. Xin cho chng con được lng yu mến v tn knh đặc biệt Mẹ Maria v Thnh Cả Giuse để trong giờ lm chung chng con sẽ được 2 Đấng ph trợ.

Chng con cầu xin Cha.

 

5. Chng con nhớ tới những linh hồn mồ ci, bị qun lng khng ai cầu nguyện cho. Xin Cha thương giải thot v cho cc ngi sớm hưởng Thnh Nhan Cha.

Chng con cầu xin Cha.