LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (24-5-2015)

 

1.   Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, xin Chúa hăy đến canh tân bộ mặt trái đất, và ban cho mọi phần tử trong Giáo Hội hiểu biết và mến yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nhiều hơn.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2.   Lạy Chúa Thánh Thần là Chân Lư và là T́nh Yêu của Thiên Chúa. Xin hướng dẫn chúng con luôn sống trong sự thật và ḷng nhân ái. Xin cho những nhà lănh đạo các quốc gia biết xây dựng thế giới trong công bằng và thiện ích.

Chúng con cầu xin Chúa.    

 

3.   Lạy Chúa Thánh Thần xin dậy chúng con cầu nguyện sao cho đẹp Thánh Ư Chúa. Xin chữa lành những bệnh nhân, an ủi những ai sầu khổ và thêm sức mạnh cho những người yếu đuối.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4.   Hôm nay là Bổn mạng Ca đoàn Thánh Linh. Xin cho mọi thành viên trong Ca đoàn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để sống vui khỏe và nên thánh trong ơn gọi của ḿnh.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5.   Ngày 30 tháng 5 này có 66 em sẽ được lănh nhận Bí Tích Thêm Sức. Xin cho các em sẵn sàng để Thánh Thần Chúa hướng dẫn: luôn sống đạo hạnh, giữ vững Đức Tin và làm chứng nhân trung thành

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6.   Tuần này Giáo khu Thánh Gia phụ trách quán ăn, xin Chúa ban cho anh chị em trong Giáo khu  sức khoẻ, b́nh an và tinh thần đoàn kết. Xin cho những linh hồn chúng con dâng ư Lễ hôm nay được sống lại vinh hiển với Đức Giêsu Kitô. Trong thầm lặng xin Chúa lắng nghe những lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.