LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C

 

1/ Nhờ ánh sao, Chúa đă hướng dẫn ba Đạo sĩ tới gặp Chúa. Xin ánh sao của Thánh Thần Chúa hướng dẫn  Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục để các ngài chăn dắt đoàn chiên Chúa trong tinh thần yêu thương và khiêm hạ.

Chúng con cầu xin Chúa

 

2/ Lễ Hiển Linh là Lễ Chúa tỏ ḿnh ra cho ba Đạo sĩ, đại diện cho dân ngoại. Ba Đạo sĩ đă thờ lạy và dâng lễ vật cho Chúa Hài Nhi. Xin cho chúng con biết dâng lên Chúa mọi thời giờ, khả năng và sức khỏe để phụng sự Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa

 

3/ Giáo Hội kêu mời mỗi tín hữu cũng trở nên ánh sao dẫn đường cho người khác t́m về với Chúa. Xin cho chúng con sống bác ái yêu thương và phục vụ khiêm tốn để giớu thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa

Chúng con cầu xin Chúa

 

4/ Như  Ba Đạo sĩ thành tâm đi t́m Đấng cao cả. Xin cho những ai thành tâm thiện chí đi t́m Đấng cao cả để tôn thờ,  sẽ t́m được nơi Chúa Kitô, là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

Chúng con cầu xin Chúa

 

5/ Tuần này Giáo Khu Đồng Tiến phục vụ quán ăn. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn hồn xác cho Giáo Khu Đồng Tiến Xin Chúa thêm sức mạnh và ơn an ủi cho những anh chị em bệnh tật. Xin mở cửa Thiên Đàng cho những linh hồn chúng con dâng ư lễ hôm nay. Và trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của mỗi người.

Chúng con cầu xin Chúa