LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

 

1. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin ban ơn thánh hóa Đức giáo hoàng, các Giám mục, Linh mục và Phó tế để các vị đó luôn sống thánh thiện và khiêm nhường, tận tâm lo cho đoàn chiên Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

2. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đă dựng nên, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Xin ban cho chúng con được trung thành với những ơn lành cao cả đó và sống xứng danh người Công giáo giữa trần thế.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

3. Xin Chúa Ba Ngôi tha thứ tội lỗi cho nhân loại chúng con và mở cửa nước Trời cho những linh hồn chúng con dâng Ư Lễ hôm nay.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

4. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa làm chủ vận mạng thế giới. Xin ngăn ngừa chiến tranh; dẹp bỏ bất công, hà hiếp; phá tan những khủng bố, giết người, để mọi người, mọi quốc gia sống trong ḥa b́nh và tương thân, tương ái.

Chúng con cầu xin Chúa.

 

5. Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho Giáo khu Đồng Tiến đang hy sinh phục vụ quán ăn tuần này

Chúng con cầu xin Chúa.

 

6. Xin Chúa Ba Ngôi an ủi những bệnh nhân trên thế giới và nuôi sống những người nghèo đói. Trong âm thầm xin Chúa lắng nghe lời cầu của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.