Trường Giáo Lư/Việt Ngữ Đaminh Savio http://www.truongglvndaminhsavio.org/

  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Denver, CO

http://www.ktvd.org/

  Nhóm Đồng hành Dấu Chân & Ban Mai

 

   Nhóm Hồng Ân Thiên Chúa Paltalk  http://www.honganthienchua.org/

  Thông Tấn Xă Công Giáo Việt Nam

http://vietcatholic.net/News/default.htm

  Người Tín Hữu

http://www.nguoitinhuu.com/

  Ca Đoàn Thiên Ân (Tin Tức và Sinh Hoạt Ca Đoàn)

http://www.noimai.com/

  Lương Tâm Công Giáo

http://www.luongtamconggiao.com/

   Mạng Lưới Cầu Nguyện  http://thanhlinh.net/

Quư Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Giáo Khu, Hội Đoàn, Ca Đoàn v.v... muốn có nhịp cầu nối kết trong mạng lưới này. Xin gửi  Email cho Admin.