Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Denver, Colorado

Chương Trình Phát Thanh Công Giáo
Thứ Sáu hàng tuần 5giờ - 6giờ chiều
(mountain time)

Ngày 7 tháng 9

Chúa Nhật 23 Thường Niên A (MP3)

Ngày 31 tháng 8

Chúa Nhật 22 Thường Niên A (MP3)

Ngày 24 tháng 8

Chúa Nhật 21 Thường Niên A (MP3)

Ngày 17 tháng 8

Chúa Nhật 20 Thường Niên A (MP3)

Ngày 10 tháng 8

Chúa Nhật 19 Thường Niên A (MP3)

Ngày 3 tháng 8

Chúa Nhật 18 Thường Niên A (MP3)


 

Lời Cảm Tạ

Kính thưa quý Ông Bà,

Chương trình phát thanh của Giáo Xứ NVCTTĐVN, thuộc Tổng Giáo PhậnDenver-Colorado đã liên tục phát thanh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại trong gần 8 năm qua.  Ban Phát Thanh của Giáo Xứ đã cố gắng cống hiến cho Quý Ông Bà một chương trình đều đặn hàng tuần.

Chúng tôi cám ơn Quý Ông Bà đã đón nghe, đóng góp tích cực những ý kiến xây dựng và nhất là đã khuyến khích để anh chị em chúng tôi có tinh thần hăng say thực hiện một chương trình phát thanh phong phú trong thời gian qua.

Giờ đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại vùng Denver, Colorado đã ngừng hoạt động, vì thế chương trình phát thanh của Giáo Xứ phải tạm ngừng một thời gian.  Mong Quý Ông Bà thông cảm và hẹn gặp lai Quý Ông Bà vào một dịp thuận tiện khác. 

Ban Phát Thanh