Bí Tích XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Chúa Nhật 6-4-2014

 

1. Chúa Giêsu lập Bí Tích Xức Dầu khi nào ?

Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, kêu gọi người ta sám hối, ban cho các ngài ơn trừ nhiều qủy, xức dầu cho nhiều người đau yếu và chữa nhiều người khỏi bệnh. "Các ông đi giảng dạy cho người ta sám hối, xua đuồi nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh". (Mc. 6: 12-13).

Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu lập lại: "Nhân danh Thầy, họ đặt tay trên các bệnh nhân và chữa họ lành". (Mc. 16: 17-18).

 

2. Thánh Giacôbê đă xác nhận điều Chúa truyền dậy.

"Ai trong anh em yếu liệt, hăy mời các vị niên trưởng của Hội Thánh, để họ cầu nguyện cho người đó, sau khi đă xức dầu cho người đó nhân danh Chúa. Lời nguyện do ḷng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy sẽ được Chúa nâng đỡ dậy và nếu có phạm tội, th́ sẽ được Chúa thứ tha". (Gc. 5:14-15)

 

3. Giáo Hội nói ǵ về Bí Tích Xức Dầu ?

Bằng việc xức dầu thánh, và lời cầu nguyện của Linh Mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển, để Người an ủi và cứu rỗi họ. Hơn nữa, Hội Thánh c̣n thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho dân Thiên Chúa. (xem LG#11 và Giáo Lư Công Giáo #1499)

 

4. Bí Tích Xức dầu là ǵ ?

Bí tích Xức Dầu bệnh nhân là Bí tích Chúa Giêsu thiết lập để nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn cũng như phần xác. Bằng việc đặt tay, xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục, Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển để Người an ủi và cứu độ họ.

 

5.  Tại sao phải xức dầu bệnh nhân ?

Bệnh tật và đau khổ có thể làm cho con người xao xuyến, bi quan, đôi khi đưa tới tuyệt vọng và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Chúa Kitô, vị Lương y nhân hậu, tận tâm chữa lành con người cả hồn lẫn xác (chữa bệnh và tha tội) biết cách liên kết chúng ta với cuộc khổ nạn cứu độ của Người.

 

6.  Những ai được ban và được nhận bí tích Xức Dầu bệnh nhân ?

Ai ban: Chỉ có Giám mục hay linh mục mới có quyền ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân.

Ai Lănh Nhận: Xức dầu bệnh nhân không phải chỉ là bí tích dành cho những người hấp hối, thế nên, thời gian thích hợp để lănh nhận là khi người tín hữu bắt đầu đau nặng hay nguy tử v́ bệnh tật hay già yếu. Trong cùng một cơn bệnh, có thể lănh nhận bí tích này nhiều lần, cứ mỗi lần trở nặng. Trước khi chịu giải phẫu nghiêm trọng, hoặc người lớn tuổi, suy yếu cũng nên lănh nhận bí tích Xức Dầu bệnh nhân.

 

Lưu ư: (cho những người chăm sóc bệnh nhân).
Lấy ḷng bác ái săn sóc bệnh nhân, lấy Đức tin an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui ḷng chịu đau đớn để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Khi bệnh trở nên trầm trọng th́ báo cho linh mục có trách nhiệm, đồng thời giúp bệnh nhân dọn ḿnh lănh các bí tích. Cố gắng làm sao cho bệnh nhân lănh bí tích khi c̣n hiểu biết được.

 

7. Điều kiện để lănh nhận Bí Tích Xức dầu là ǵ ?

Theo Giáo Luật từ số 1004-1007

- Đến tuổi khôn và ở trong t́nh trạng tỉnh trí.
- Khi lâm cơn hiểm nghèo v́ bệnh tật hay già yếu.

- Nếu không xưng các tội trọng được th́ phải thật ḷng thống hối ăn năn.
- Không cố chấp sống trong t́nh trạng tội lỗi công khai.

 

8.  Nghi thức xức dầu bệnh nhân gồm những ǵ ?

Như các bí tích khác, bí tích Xức Dầu bệnh nhân cũng là một cử hành phụng vụ có tính cộng đoàn, dù được cử hành riêng tư. Nếu hoàn cảnh cho phép nên cử hành bí tích Giải Tội trước khi ban bí tích Xức Dầu (có thể ban ơn Toàn Xá), và tiếp sau đó là trao Thánh Thể như của ăn đàng để bước vào cuộc sống vĩnh cửu.

 

Nghi thức chính yếu là linh mục đặt tay trên bệnh nhân và đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần sẽ chữa trị linh hồn bệnh nhân, và nếu Chúa muốn th́ thể xác cũng được chữa lành. Kế đến, linh mục lấy Dầu bệnh nhân (OI) xức trán và đọc: “Nhờ việc xức Dầu Thánh này, và nhờ ḷng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con. Amen (sau đó xức hai tay:) Để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm. Amen”.

 

9. Của Ăn đàng nghĩa là ǵ ?

Của Ăn đàng là Ḿnh Thánh Chúa Giêsu được ban cho bệnh nhân, hoặc những người sắp ĺa đời, để giúp họ vững mạnh trên đường tiến về đời sau.

 

10.  Bí tích Xức Dầu bệnh nhân ban cho ta những ơn ǵ ?

       Theo Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo số 1532. Bí tích Xức Dầu ban cho chúng ta những ân sủng sau đây:

·        Kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn Chúa Kitô.

·        Ban niềm an ủi và can đảm chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo .

·        Tha thứ các tội lỗi nếu chưa xưng tội được.

·        Phục hồi sức khoẻ phần xác nếu Chúa muốn.

·        Chuẩn bị cho cuộc vượt qua sang cỏi sống đời đời.

Cũng như Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể hợp thành “ba bí tích khai tâm Kitô giáo”, th́ Giải Tội, Xức Dầu bệnh nhân và Thánh Thể hợp thành “các bí tích chuẩn bị về Quê trời” hay là “các bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế”.

Đừng sợ gọi Linh mục tới xức dầu cho thân nhân, khi thân nhân đau yếu nặng hay phải giải phẩu

nghiêm trọng. Ai cũng có một lần chết, chớ ǵ thân nhân chúng ta được lănh nhận các Bí tích cần thiết để dọn linh hồn trước khi về với Chúa.

 

Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Denver, Colorado 2014