BÍ TÍCH H̉A GIẢI

Chúa Nhật 23-3-2014

 

1.  Bí Tích Ḥa Giải là ǵ ?
Là Bí tích Chúa Giêsu đă lập, để tha những tội mà người ta đă phạm từ khi lănh nhận Bí tích Thánh Tẩy về sau, đồng thời cũng giao ḥa giữa người ta với Chúa và với Giáo Hội.

2.  Chúa  Giêsu đă ban quyền tha tội khi nào ?
Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đă hiện ra, thổi hơi trên các Tông đồ và nói rằng: "Anh em hăy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai th́ người ấy được tha; anh em cầm buộc ai th́ người ấy bị cầm buộc" (Gioan 20, 22-23).

3.  Chúa Giêsu ban ơn ǵ cho tôi trong Bí tích Ḥa giải ?
Trong Bí tích Ḥa giải, Đức Giêsu ban những ơn này cho tôi:
- Tha tội tôi đă phạm và tha cả h́nh phạt đời đời,
- Trả lại hoặc ban thêm ơn thánh hóa cho tôi,
- Ban sức mạnh giúp tôi sửa ḿnh và tiến tới trên đường nhân đức.

4.  Những ai có quyền ban Bí tích Ḥa giải ?
Các Giám mục là những người kế vị các Thánh Tông đồ, và những Linh mục đă được Giám mục cho phép, đều có quyền ban Bí tích Ḥa giải cho người khác.

5.  Những ai cần lănh nhận Bí tích Ḥa giải ?
Ai đă phạm tội nặng (tội trọng) th́ đều cần lănh nhận Bí tích Ḥa giải. C̣n ai chỉ phạm tội nhẹ mà lănh nhận Bí tích này với ḷng sốt sắng th́ cũng được nhiều ơn ích thiêng liêng.

6.  Tôi phải làm ǵ, khi muốn lănh nhận Bí tích Ḥa giải ?
Tôi phải làm 4 việc này: (1) xét ḿnh - (2) ăn năn tội -  (3) xưng tội - (4) đền tội.

7.  Xét ḿnh là ǵ ?  Ăn năn tội là ǵ ?  Xưng tội là ǵ ?  Đền tội là ǵ ?
Xét ḿnh
là dựa vào 10 Điều Răn của Chúa và 6 Điều Răn Hội Thánh để nhớ lại - từ lần xưng tội vừa qua cho đến nay - những tội đă phạm, mỗi tội đă phạm mấy lần và những hoàn cảnh có thể làm cho tội đă phạm trở thành nặng hơn.  Ăn năn tội là thật ḷng thống hối v́ đă phạm tội mất ḷng Chúa và dốc ḷng không tái phạm nữa. Xưng tội là nói ra cách rỏ ràng, đầy đủ, thành thực với một linh mục có quyền tha tội, những tội trọng hay tội nhẹ mà ḿnh đă phạm. Riêng tội trọng th́ phải nói số lần (bao nhiêu lần - GL# 988), nếu không nhớ rơ số lần th́ nói khoảng chừng.  C̣n tội nhẹ không buộc phải xưng, nhưng nếu có ḷng thống hối mà xưng ra th́ được nhiều ơn ích. Đền tội là làm những việc mà linh mục bảo ḿnh phải làm, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và đền bù những thiệt hại mà ḿnh đă gây ra cho người khác.

8.  Nếu cố t́nh giấu một tội trọng mà thôi th́ có được tha các tội khác không ?
Thưa không. Như thế, sẽ không được tha tội nào mà c̣n phạm thêm một tội nữa gọi là tội phạm sự thánh. Cho nên khi xưng tội lần sau đó, phải xưng tội phạm sự thánh này, phải xưng những tội đă giấu cùng tất cả những tội đă xưng lần trước, dĩ nhiên cũng phải xưng cả những tội trọng mới phạm nữa.

9.  Những tội trọng mà tôi quên xưng ra có được tha không ?
Thưa cũng được tha. Nhưng khi xưng tội lần sau đó - nếu tôi nhớ lại - th́ buộc phải xưng tội ấy ra.

10.  Có mấy cách ăn năn tội ?
Có hai cách:
(1) ăn năn tội cách trọn (hoàn hảo) Nghĩa là ăn năn thống hối v́ đă làm mất ḷng Chúa là người Cha nhân từ, đáng mến, đă yêu thương tôi, và cũng để đền bù tội lỗi tôi mà Đức Giêsu đă chết trên Thánh giá.
(2) ăn năn tội cách chẳng trọn (bất toàn) nghĩa là ăn năn thống hối v́ hổ thẹn, hay v́ sợ Chúa phạt đời này và đời sau.

11.  Khi xưng tội, phải có những tâm t́nh nào ?
Phải có ḷng khiêm tốn, thống hối và cậy trông vào Chúa là người Cha rất nhân từ, sẵn sàng tha thứ cho con cái, khi con cái thực ḷng ăn năn. Dù có phạm một thứ tội nào nhiều lần đi nữa th́ đừng ngă ḷng hay thất vọng. Thiên Chúa kiên nhẫn và tha thứ hết.

12.  Người ta lư luận xưng tội xong rồi cũng phạm lại đấy mà, vậy xưng tội làm ǵ ?
Nói vậy th́ giống như nói ăn xong rồi cũng đói ấy mà, vậy ăn làm ǵ? Nhưng không ăn th́ yếu sức và dẫn đến cái chết. Linh hồn ta cũng vậy càng để tội lỗi lâu trong linh hồn th́ càng yếu sức, nếu có tội trọng th́ càng nguy hiểm hơn v́ người ta có thể chết bất ngờ. Đành rằng khi đi xưng tội th́ xấu hổ và ngại ngùng nhưng một khi đă xưng tội ra rồi th́ tâm hồn b́nh an và được nhiều ơn Chúa.

13.  Ngoài những việc linh mục giải tội bảo làm, c̣n có cách nào để đền tội nữa không ?
Tôi c̣n có thể hy sinh hăm ḿnh, hoặc chấp nhận bệnh tật, trái ư cố ư đền tội, hoặc làm việc thiện, giúp đỡ tha nhân,  hoặc lănh nhận các ân xá.

14.  Ân xá là ǵ ?
Là ơn Giáo Hội ban - nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh - để tha những h́nh phạt mà một người phải chịu, dù tội lỗi của người ấy đă được tha.

15.  Có mấy thứ ân xá?
Có hai thứ: (1) ơn đại xá và (2) ơn tiểu xá. Ơn đại xá th́ tha hết mọi h́nh phạt, c̣n ơn tiểu xá chỉ tha một phần h́nh phạt mà thôi.

16.  Điều kiện lănh nhận ân xá là ǵ ?
Phải có 3 điều kiện này:
1. Phải xưng tội, Rước Lễ và thực tâm hoán cải, dứt bén khỏi mọi tội lỗi, dù tội nhẹ.
2. Phải cầu nguyện theo ư ĐTC, thường là đọc 1 kinh Tin Kính và 1 kinh Lạy Cha.
3. Làm những việc Giáo Hội dạy phải làm để hưởng ân xá.

17.  Ấn toà giải tội là ǵ ?

Ấn ṭa giải tội là điều bất khả vi phạm. Nghĩa là tuyệt đối cấm cha gỉải tội tiết lộ về tội lỗi của hối nhân bằng lời nói hay cách nào khác, v́ bất cứ lư do ǵ (GL#983)