Bài 7. Kinh Tạ Ơn - Kinh Lạy Cha - Chúc B́nh An - Bẻ Bánh – Lời Chúc cuối

 

26. Kinh Tạ Ơn là ǵ?

Kinh Tạ Ơn (trước đây gọi là Kinh nguyện Thánh Thể) là kinh nguyện quan trọng nhất trong Thánh lễ. Đó là trung tâm điểm của bí tích Thánh Thể. Không có kinh Tạ Ơn th́ không có Thánh lễ. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và dâng lời tạ ơn, nghĩa là Người đọc kinh Tạ Ơn (xem Lc 22:19).

Kinh Tạ Ơn khởi đầu bằng lời mời cộng đoàn hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa: - Chúa ở cùng anh chị em… - Hăy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đó là lời quan trọng nhất. Tạ ơn Chúa là mục đích chính của Thánh lễ. Kinh Tạ Ơn luôn luôn ngỏ lời với Chúa Cha. Sau đây là Cấu trúc kinh Tạ Ơn:

1. Đối thoại mở đầu: đối thoại giữa vị chủ tế và cộng đoàn, mà chúng ta vừa nêu ở trên, nhằm mời gọi tâm t́nh tạ ơn.

2. Lời Tiền Tụng: linh mục chủ tế nhân danh toàn thể cộng đoàn tán tụng Chúa Cha và cảm tạ Người về tất cả công tŕnh cứu chuộc cho nhân loại.

3. Kinh “Thánh! Thánh! Chí Thánh!”: toàn thể cộng đoàn, hợp với các thần thánh trên trời, hát hay đọc “Thánh! Thánh! Chí Thánh!” Đây là lời tung hô, thờ lạy, tạ ơn và vinh danh Chúa Cha.

4. Kinh khẩn cầu: xin Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, dùng quyền năng để thánh hiến bánh và rượu, nghĩa là làm trở thành Ḿnh và Máu Chúa Kitô.

5. Lời truyền Phép: linh mục nhân danh Chúa Kitô đọc lại những lời Người đă nói trong bữa Tiệc Ly. Chính Chúa Kitô đă thiết lập bí tích Thánh Thể trong bữa tối sau cùng này, ban cho các Tông Đồ Ḿnh và Máu Người, dưới h́nh bánh và h́nh rượu.

6. Kinh tưởng niệm: sau lời truyền phép, Giáo Hội tưởng niệm toàn bộ công tŕnh cứu chuộc của Chúa Kitô, nhất là việc tưởng niệm cuộc khổ h́nh, phục sinh, lên trời của Người, và loan báo ngày Người sẽ trở lại. Kinh tưởng niệm được bắt đầu bằng lời tung hô của cộng đoàn: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đă chịu chết…”

7. Kinh khẩn cầu: xin Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lănh nhận Ḿnh và Máu Chúa Kitô, các tín hữu được lănh nhận ơn cứu độ và được hiệp nhất trong Hội Thánh, là thân thể sống động của Chúa Kitô.

8. Lời chuyển cầu: sau kinh khẩn cầu là một loạt các lời cầu xin, cho Giáo Hội, cho mọi người trong cộng đoàn, cho kẻ sống cũng như đă qua đời, v.v… trong niềm hiệp thông với các thánh.

9. Vinh tụng ca: cuối kinh Tạ Ơn, một lần nữa linh mục dâng lời tôn vinh Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần.

10. Amen! Toàn thể cộng đoàn kết thúc kinh Tạ Ơn bằng cách xướng hoặc hát Amen ! có nghĩa là cộng đoàn tán đồng với tất cả những điều vừa được đọc trong kinh Tạ Ơn.

Như thế, Thánh lễ, nhất là trong kinh Tạ Ơn, trở thành tổng hợp và khuôn mẫu cho mọi lời nguyện Kitô giáo, dưới mọi khía cạnh, cho mọi nhu cầu, bắt đầu bằng lời tụng ca và lời tạ ơn lên Thiên Chúa đă ban cho chúng ta biết bao ơn lành.

 

27. Kinh Lạy Cha có ư nghĩa ǵ?

Đây là lời kinh Chúa Giêsu đă dạy các Tông đồ cầu nguyện. Kinh Lạy Cha được đưa vào Thánh Lễ khoảng thế kỷ 4. Theo Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô th́ kinh Lạy Cha là lời cầu trước khi Rước lễ, rất thích hợp để ta có dịp tha thứ, thanh tẩy tâm hồn. Hơn nữa, trong kinh Lạy Cha xin Chúa cơm bánh hằng ngày, cũng c̣n ám chỉ Bánh Thánh Thể cho nhân loại nữa.

 

28. Phải chăng chúc b́nh an là một hành vi xă giao?

Khi chủ tế nói: “Anh chị em hăy chúc b́nh an cho nhau”. Đây là một sự ḥa giải. Chúa Giêsu nói rơ rằng cần phải làm ḥa với anh chị em ḿnh trước khi dâng Lễ. Ngoài ra, Thánh lễ là nơi mà tất cả tín hữu khám phá và nhận ra ḿnh là con cái của cùng một Cha, do đó tất cả là anh chị em với nhau. Chúc b́nh an là dấu hiện  cụ thể nói lên điều đó. Như thế, chúc b́nh an không phải là cử chỉ xă giao, lịch sự, mà là dấu chỉ hiệp thông trong sự b́nh an và t́nh yêu thương nhau.

 

29. Tại sao vị chủ tế bẻ bánh?

Cử chỉ bẻ bánh thể hiện rơ ràng giá trị và tầm quan trọng của dấu hiệu hiệp nhất của mọi người trong cùng một tấm bánh, và của dấu hiệu yêu thương trong việc mọi người cùng chia sẻ với nhau tấm bánh duy nhất. Thánh Phaolô giải thích: “Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Ḿnh Chúa đó sao? V́ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, v́ hết thảy chúng ta thông phần vào một tấm bánh” (1Cor 10:16-17).

 

30. Câu chúc “Lễ đă xong, chúc anh chị em ra về b́nh an” có ư nghĩa ǵ?

Đó là những lời cuối cùng mà chủ tế nói trong Thánh lễ. Những lời này không chỉ có mục đích để kết thúc Thánh lễ, nhưng c̣n có ư nghĩa sai đi. Linh mục muốn nói:  a/ Anh chị em vừa nghe Lời Chúa th́ bây giờ hăy đem những lời ấy ra thực hành. Hăy đi làm chứng về điều ḿnh vừa nghe và tin. b/ Trong Thánh lễ, anh chị em biết rằng Chúa Kitô đă hiến mạng sống Ngài cho anh chị em th́ giờ đây, anh chị em hăy ra đi yêu mến tha nhân như Người đă làm gương cho chúng ta. Hăy yêu thương, tha thứ, và đi gieo niềm hy vọng khắp mọi nơi.

Lời Kết. Giáo Hội không ngừng nhấn mạnh sự quan trọng của Thánh lễ trong đời sống Kitô hữu. Thí dụ: theo các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II, thánh lễ là “trung tâm điểm của cộng đoàn tín hữu” (Sắc lệnh LM, số 5), là “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo” (Hiến chế GH, số 11), và là “nguồn mạch ơn thánh hóa cho con người và làm vinh danh Thiên Chúa” (Hiến chế PV, số 10). Thánh lễ là bữa tiệc, trong đó Thiên Chúa bổ sức cho chúng ta tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giêsu đă phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, th́ có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Gioan 6, 54). Ước ǵ mỗi người chúng ta biết sống sâu sắc bí tích Thánh Thể để lănh nhận những ơn thánh bổ ích cho cuộc đời của chúng ta và để sinh nhiều hoa trái.

Lm. Phạm Hữu Độ, cmc viết  theo tài liệu Lm. Vũ Thái Hoà. Có sửa chữa và thêm bớt